TIVANTI
TIVANTI
TIVANTI | Especialistes en protecció solar
Projectes

PERGOLA 90º MED ZENIT AMB VERTICAL CLICK ZIP - CASA PARTICULAR

13 jun 19
PERGOLA 90º MED ZENIT AMB VERTICAL CLICK ZIP - CASA PARTICULAR

Pèrgola de 90º Med Zenit es caracteritza per ser una pèrgola per la pluja que es pot instalar en pla, es a dir, sense necessitat d'inclinació degut a que els perfils intermitjos del teixit estàn corvats per ajudar al teixit a desaigüar lateralment a les canals perimetrals del producte. Confeccionat amb teixit opatex pro del catàleg de Gibus, es una pèrgola que permet fer un tancament d'una terrassa o jardí i aprofitar amb el màxim confort en un espai adicional. Es poden afegir tendals verticals amb calaix i cremallera amb teixit soltis 96 com va ser aquest cas per millorar l'experiencia i utilització de la pèrgola de tendal pluja.Productes utilitzats